Litt om HPV-infeksjonen

HPV er en forkortelse for Humant Papillomavirus – som det faktisk finnes over 100 forskjellige typer av. HPV infeksjon smitter ved seksuell omgang og ca 70 prosent av oss blir faktisk smittet i løpet av livet. Noen typer er helt ufarlige og merkes ikke, mens andre HPV-typer kan føre til celleforandringer – som igjen kan utvikle seg til livmorhalskreft. HPV-infeksjon kan også øke risikoen for andre former for kreft. De fleste som smittes vet ikke at de har hatt en infeksjon fordi den vanligvis ikke gir symptomer og oftest går over av seg selv.

I Norge fører HPV-infeksjon hvert år til at: Omtrent 10.000 kvinner får diagnosen lette celleforandringer. Rundt 3.000 kvinner får alvorlige celleforandringer og må fjerne en del av livmorhalsen, noe som øker risiko for tidlig fødsel og senaborter. Drøyt 300 kvinner får livmorhalskreft. Omtrent 70 kvinner dør av livmorhalskreft.

Vaksiner deg for å redusere risikoen for livmorhalskreft

Det er utviklet en vaksine som reduserer risiko for HPV-smitte. De som tar vaksinen har altså mindre sannsynlighet for å utvikle livmorhalskreft samt andre HPV relaterte kreftsykdommer. Vaksinen anbefales uavhengig om man har hatt én eller flere partnere. Også til de som enda ikke har debutert seksuelt.

I norge får nå alle jenter tilbud om å få vaksinen på skolen når de er 12 år, som en del av det nasjonale barnevaksinasjons-programmet.

Fra 2016 til 2018 får alle kvinner som er født i 1991 eller senere tilbud om å få HPV-vaksinen gratis. På folkehelseinstituttets nettside kan du finne ut hvor i din kommune du kan ta vaksinen.

Får du den ikke gratis, men har lyst på den, er det mulig å kjøpe den selv. Det er best å få vaksinen før seksuell debut. Opp mot 85 prosent har også nytte av vaksinen etter seksuell debut. Alle leger kan skrive resept på vaksinen, som kan settes av lege, legesekretær, helsesøster eller sykepleier. Mange steder finnes dessuten vaksinekontorer og helsestasjoner som setter vaksinen.

SJEKK DEG – ta celleprøve

Kreftregisterets livmorhalsprogram oppfordrer til å ta celleprøve hvert tredje år. Celleprøven som tas av livmorhalsen kan vise om det har oppstått celleforandringer og forstadier til livmorhalskreft, slik at det kan behandles før det utvikles til kreft.

Mange tror at man automatisk blir innkalt til gynekolog eller at man ikke trenger å gå dit med mindre det er noe galt. Det er helt feil! Du må gå til legen din for å få henvisning til gynekolog. Du kan også oppsøke private gyn-klinikker, men da koster det gjerne en god del mer penger.

Det å ta en celleprøve gjør ikke vondt. Det er bare litt ubehagelig, så det er absolutt ingenting å grue seg til. I tillegg tar undersøkelsen kun noen få minutter og kan faktisk redde liv!